Resultats i activitats

El Projecte d'Innovació RETA s'organitza a partir dels resultats i activitats als quals es comprometen els seus membres per aconseguir els objectius definits inicialment pel Grup Operatiu. Aquests són:

 

Edició d'una Guia metodològica per a la creació d'espais test agraris a Espanya

Aquest document és un manual orientatiu per a totes aquelles entitats que tinguin la voluntat d'iniciar un procés d'implementació d'un programa d'incorporació progressiva a el sector a través d'un espai test agrari.

Aquesta activitat està coordinada per la Universidad de Extremadura i ha estat desenvolupada per tots els membres de el Grup Operatiu RETA.

Creació de el Centre de suport a la incorporació de nous agents

El Centre de suport a la incorporació de nous agents desenvolupa una metodologia de suport integral a les persones emprenedores que participen en els espais test agraris.

Aquesta activitat està coordinada per Cooprado i Rurbans, i desenvolupada conjuntament amb ARCA.

Implementació d'un Espai Test Ramader a Casar de Càceres

L'espai test ramader de Casar de Càceres és un projecte pilot liderat per Cooprado, orientat a una granja experimental per un ramat de 160 cabres lleteres en intensiu. L'espai test agrari es proposa a partir d'una formació pràctica, com un centre experimental i de promoció de la investigació, així com una experiència d'acostament d'activitats primàries a les escoles.

Implementació d'un Espai Test Ramader a Gandesa

L'espai test ramader de Gandesa és un projecte pilot coordinat per Rurbans en col·laboració amb la Federació d'ADF de la Terra Alta i l'Ajuntament de Gandesa. La seva orientació és per un ramat de cabres de carn en extensiu i es concreta com una iniciativa experimental en temes de silvopastura intensiva per a la prevenció d'incendis forestals, així com una experiència innovadora en producció de carn de pastura.

Creació de la Xarxa d'Espais Test Agraris

La Xarxa d'Espais Test Agraris és la futura xarxa que s'estructurarà les entitats que lideren i gestionen els espais test agraris a Espanya. En el desenvolupament de el Projecte Innovador es duen a terme totes aquelles accions necessàries per a la creació de la xarxa. Està prevista la celebració de les Primeres jornades sobre espais test agraris d'Espanya, en què es sembri la llavor de la futura xarxa per arrencar amb el treball en paral·lel d'implementació d'espais test agraris, així com de coordinació de les entitats que els fan possibles .

Aquesta activitat està coordinada per ARCA i REDEX, i participen totes les entitats membres de el Grup Operatiu RETA.

Execució el Pla de Divulgació de la Xarxa d'Espais Test Agraris

El Pla de Divulgació de la Xarxa d'Espais Test Agraris permet donar a conèixer el procés d'aprenentatge del Grup Operatiu RETA i del seu Projecte d'Innovació. Els seus canals de comunicació són la pàgina web, les xarxes socials de Twitter i Facebook, així com publicacions puntuals com el folletó, el flyer o la Newsletter. Així mateix, les entitats membres també participen en diferents actes públics de divulgació, així com en la comunicació dels resultats a partir de publicacions científiques o divulgatives en diferents mitjans de comunicació.

Aquesta activitat està coordinada per REDEX, i participen totes les entitats membres de el Grup Operatiu RETA.