Posada en marxa d'un espai test agrari

Des del Projecte d'Innovació RETA i com a resultat d'aquest s'ha elaborat la Guia metodològica per a la creació d'espais test agraris en la qual es recullen els principals elements a tenir en compte per a la implementació d'aquests programes a Espanya.

La Guia proporciona les principals característiques, eines i recursos necessaris que s'han de tenir en compte per a la creació dels espais test agraris, amb l'objectiu de facilitar la incorporació progressiva de nous agents a el sector. Així mateix, s'estableixen els passos a seguir per al seu desenvolupament i implementació. És important destacar que no hi ha una estructura i metodologia única i que cada espai test agrari és diferent i s'ha d'adaptar a la diversitat d'entitats implicades i a les diferents realitats del territori. És per això que la Guia es considera una aproximació metodològica en la qual es defineix una base comuna de treball, però que en cap cas és una pauta tancada a noves orientacions.

La Guia està destinada principalment a persones físiques o jurídiques que estiguin interessades a idear, desenvolupar i implementar un espai test agrari. Més enllà de la publicació impresa o en pdf, en aquesta pàgina web es poden consultar recursos d'interès en el procés de creació d'un espai test agrari.

La redacció de la Guia ha estat un procés d'aprenentatge i generació de coneixement dut a terme el 2019 durant el Projecte d'Innovació per les entitats de el Grup Operatiu. L'objectiu d'aquest document és que serveixi d'impuls per a nous processos de creació d'espais test agraris a Espanya. En aquesta pàgina web es poden deixar comentaris, suggeriments o preguntes que millorin la Guia actual, perquè siguin incorporats en futures edicions actualitzades.

Finalment, recomanem posar-se en contacte amb la Xarxa d'Espais Test Agraris (RETA) per a qualsevol consulta que pugui sorgir a partir d'aquesta Guia o de la posada en marxa dels espais test agraris.