Per què són necessaris els espai test agraris?

Els espais test agraris neixen de la necessitat d'articular eines de facilitació dels processos d'incorporació a el sector agrari per part de persones que no tenen un vincle agrari previ. L'activitat agrària necessita d'uns recursos indispensables per iniciar l'activitat, entre els quals destaquen l'accés a la terra, la inversió inicial, la formació tècnica, l'experiència pràctica, el contacte amb els agents agraris i la inserció en el medi rural.

Per a una persona aliena a el sector agrari, el camí per accedir a aquests recursos és complex i requereix d'un suport específic, sobretot en la fase entre la formació i la creació d'empresa. Els espais test agraris estan definits per acompanyar a persones que vulguin desenvolupar un projecte agrari en un entorn de prova que li permeti una inserció progressiva en un sector que desconeix.

Els espais test agraris són innovadors a Espanya. Fins a la data no han estat necessaris, ja que les incorporacions agràries s'han donat majorment de generació en generació. Les noves dinàmiques econòmiques i socials, mostren com aquest patró està canviant, i com a persones sense una tradició agrària prèvia s'incorporen com a nous agents agraris. Aquesta nova generació incipient incorpora una visió renovada de el sector, en la qual destaquen importants elements d'innovació que permeten la viabilitat tant des d'un punt de vista econòmic, com social i ambiental.