Se celebra la primera sessió de presentació de la RETA per a entitats que volen crear un espai test agrari

El passat dijous 14 de gener es va celebrar la primera sessió de contrast i aterratge per a entitats que estan interessades en crear un espai test agrari al seu territori. En aquesta primera sessió de treball, van participar 5 entitats de 3 comunitats autònomes diferents que estan interessades en la creació i millora dels espais test agraris. D'entre las entidades participants a la sessió de treball hi trobem el Consell Comarcal del Priorat, la cooperativa PIchones de Castilla y León, la Fundació Lleida21, l'associació GENS o la Mancomunidad Andía. Durant la reunió es va poder explicar les bases d'aquests dispositius, els objectius de la RETA i la proposta de suport i acompanyament a aquestes entitats.

En aquest sentit, la RETA ha posat en marxa aquest servei d'acompanyament a la creació d'espais test agraris i a la millora dels ja existents o en fase de constitució. Aquest servei es basa posar a disposició de les entitats, els aprenentatges i coneixement dels espais test agraris a mesura que el territori s'articula i organitza per a la creació d'un programa. Per aquest motiu, la RETA participarà en les sessions de treball de cada un dels territoris i acompanyarà el grup motor a l'estructuració del propi dispositiu.
Aquesta sessió forma part del pla de treball de la RETA que es basa en 4 eixos:
1) Aprendre junts: generar coneixement i transferir-des del compromís per un canvi de paradigma
2) Ser un altaveu: interlocutar per incidir en polítiques públiques des de la innovació social.
3) Cooperar per innovar: articular i organitzar la Xarxa d'Espais Test Agraris (RETA)
4) Ajudar a construir: oferir assistència en la creació i desenvolupament dels espais test agraris