Membres beneficiaris i col·laboradors

L’ Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) és la xarxa de Grups d'Acció Local de Catalunya creada l'any 2010 com una entitat de dinamització, suport tècnic, coordinació i representació dels grups Leader catalans davant entitats i institucions d'àmbit català, estatal i internacional.

 

La Sociedad Cooperativa Limitada Nuestra Señora del Prado (COOPRADO) és la Cooperativa Agroalimentària de referència a la Comarca del Tajo Salor Almonte. COOPRADO és una cooperativa de primer grau amb més de 40 anys de bagatge. En 2017 va ser triada com la cooperativa d'Espanya més compromesa en l'apartat de responsabilitat social.

El 19 de novembre de 2018 neix FUNDACIÓN COOPRADO, impulsada per la voluntat dels socis de la Cooperativa Ntra. Sra. Del Prado, SCL, amb l'objectiu de formalitzar i consolidar els projectes socials que es desenvolupaven.

Des de l'any 2015 forma part de el projecte de l'Escola de Pastors Tajo Salor Almonte, situada a Casar de Càceres.

La Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal de la Terra Alta (ADF) està situada a Gandesa, a la comarca de la Terra Alta. Està formada per les 10 ADF de la comarca i treballa per a la coordinació i millora de les capacitats dels seus socis oferint suport, formació i coordinació. Les ADF són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, la finalitat és prevenir i lluitar contra els incendis forestals. Per això desenvolupen diverses activitats com la participació en projectes estratègics que tinguin com a finalitat la gestió del territori.

La Universidad de Extremadura, participa en el projecte a través del seu Instituto Universitario de Investigación de la Dehesa (INDEHESA). El INDEHESA és un centre de R + D que compta amb sis departaments i desenvolupa una activa tasca d'estudi i assessorament a desenes de propietaris d'espais agroforestals, tant en grans explotacions de devesa com a àrees de minifundis de muntanya. El INDEHESA té entre els seus objectius principals el manteniment i establiment de sistemes agroforestals proveïdors de productes i serveis a la societat en un context internacional, col·laborant amb administracions públiques, empreses i altres entitats privades.

La Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), creada el 1998, integra els 24 grups d'acció local d'Extremadura amb l'objectiu de permetre una cooperació àgil i eficaç entre tots els seus membres.

Entre les seves funcions es troba la representació dels seus associats davant les diferents administracions implicades en la gestió dels diferents programes que executen els grups d'acció local i treballar de forma coordinada amb elles. A més, ser plataforma d'informació i serveis, fòrum d'intercanvi d'experiències i cooperació i desenvolupament de projectes d'interès general per al medi rural.

L'Associació Rurbans amb l'Escola de Pastors de Catalunya, treballa per a la dinamització de la pagesia, vinculat a la ramaderia, a Catalunya. Rurbans ha impulsat i participat en nombrosos projectes i accions que tenen com a objectiu final donar suport a una nova generació de persones camperoles que basen en l'agroecologia la seva manera d'entendre aquest ofici. A través de la incorporació de noves generacions, moltes vegades alienes a una tradició familiar, es pretén demostrar que el sector primari, per si mateix, és un sector viable econòmicament. Aposta per una producció a petita escala de base familiar i / o cooperativa; sostenible amb l'entorn i amb el sector.

 

TAGUS, Asociación para el Desarrollo Integral de Tajo-Salor-Almonte, és un grup d'acció local o grup de desenvolupament rural extremeny que actua a la comarca Tajo · Salor · Almonte.

Fruit del procés de participació consensuat per tots els agents en el desenvolupament l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de TAGUS, el 2015 es va posar en marxa en col·laboració amb la Cooperativa Cooprado i altres entitats provincials i regionals, l'Escola de Pastors Tajo Salor Almonte.

La Xarxa per a la Conservació de la Natura representa més de 150 organitzacions vinculades a la gestió i conservació dels valors naturals a Catalunya. Entre les seves línies d'actuació destaquen l'impuls d'iniciatives de custòdia del territori i la implicació de la societat civil en la resolució de reptes ambientals. Per això, la XCN fomenta un model agrari compatible amb la conservació dels recursos i valors naturals, i articula el seu discurs a través de diferents vies: forma part de la coalició PorOtraPAC, participa activament en l'European Access to Land Network i porta a terme el projecte RURALIZATION, centrat en l'orientació de polítiques públiques de desenvolupament rural.

Neus Monllor és una consultora agrosocial especialitzada en desenvolupament rural, relleu generacional, cuina compromesa, turisme vivencial i sistemes agroalimentaris locals. L'enfocament de treball és divers i inclou: 1) ideació, coordinació i execució de projectes, 2) articulació, desenvolupament i avaluació de polítiques, plans i programes, 3) creació i realització de formacions a mida, 4) disseny i elaboració de recerca aplicada i 5) generació i difusió de continguts especialitzats. Totes aquestes tasques es realitzen en un marc de compromís ètic, sincer i professional, tant amb els seus col·laboradors com amb els seus clients.

 

Col·laboren amb nosaltres la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Lleida, l'Associació Nacional de criadors d'oví de raça ripollesa (ANCRI), l'Ajuntament de Arroyo de la Luz i la xarxa francesa d'Espais Test Agraris RENETA.