Grup Operatiu RETA

Els Grups Operatius són agrupacions d'actors de diferents perfils vinculats al sector agrari, que s'associen per aconseguir una innovació que resolgui un problema o aprofiti una oportunitat, amb l'enfocament d'acció conjunta i multisectorial. Gràcies al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i amb el cofinançament de FEADER, els grups operatius reben suport financer en el marc de el Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020.

El Grup Operatiu RETA es constitueix per crear, articular i dinamitzar una Xarxa d'Espais Test Agraris, així com totes les eines que permetin el seu correcte funcionament, amb la finalitat de participar en les estratègies públic-privades de suport a la incorporació de nous agents en el sector agrícola, ramader i forestal.

El projecte abasta els territoris d'Extremadura i Catalunya, i està liderat per l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). Els seus membres beneficiaris a Catalunya són la Xarxa per la Conservació de la Natura (XCN), l'Associació Rurbans-Escola de Pastors de Catalunya i la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal de la Terra Alta, així com la Red Extremeña de Desarrollo Rural ( REDEX), la Asociación para el Desarrollo Integral de Tajo-Salor-Almonte (TAGUS) i la Sociedad Cooperativa Limitada Nuestra Señora del Prado (COOPRADO), a Extremadura.

A més, el Grup Operatiu compta amb la col·laboració d'altres entitats com són la Diputació de Barcelona, ​​l'Ajuntament de Lleida, l'Associació Nacional de criadors d'oví de raça ripollesa (ANCRI), l'Ajuntament de Arroyo de la Luz i la xarxa francesa d'espais test agraris RENETA.

El Grup Operatiu RETA i el seu Projecte d'Innovació estan coordinats per Neus Monllor, consultora agrosocial especialista en desenvolupament rural i relleu generacional.

Després de la creació de el Grup Operatiu RETA el 2018, s'implementa el Projecte d'Innovació entre gener de 2019 i setembre de 2020. Els objectius estratègics es concreten en:

  • Dissenyar una metodologia innovadora d'implementació dels Espais Test Agraris.
  • Oferir serveis d'acompanyament als nous agents agraris.
  • Implementar Espais Test Agraris en format pilot.
  • Crear, articular i dinamitzar una Xarxa d'Espais Test Agraris.
  • Divulgar la innovació social i el suport als nous agents agraris.